• Talvivaara gruva - Sotkamo, Finland

  • LKAB:s bangård - Svappavaara, Sverige

  • AW Terminal - Karleby, Finland

  • Rigbanan - Vanda, Finland

  • LKAB:s bangård - Svappavaara, Sverige

  • Kivistö tågstation - Vanda, Finland

Aktuellt

LKAB:s bangårdar i Malmberget och Svappavaara

Omändring och utvidgning av LKAB:s bangårdar i Malmberget och Svappavaara är en stor entreprenad som beräknas bli färdig till sommaren 2015.


Infra Polar

Ab Infra Polar är ett företag med omfattande kompetens när det gäller byggande av anläggningar inom infrastruktur och industri på ett verksamhetsområde som sträcker sig över hela Nordkalotten.