• Talvivaara gruva - Sotkamo, Finland

  • LKAB:s bangård - Svappavaara, Sverige

  • AW Terminal - Karleby, Finland

  • Rigbanan - Vanda, Finland

  • LKAB:s bangård - Svappavaara, Sverige

  • Kivistö tågstation - Vanda, Finland

Aktuellt

Pajala, tätortsupprustning etapp 2

AB Infra Polar rustar upp delar av Pajala tätort på uppdrag av Trafikverket. Det är gatorna Tornedalsvägen, Kirunavägen och Soukolovägen i Pajala centrum som anpassas för lokal trafik, fotgängare och cyklister. Efter färdigställande kommer de tre gatorna att få ett helt nytt utseende, vilket kommer ge ett trevligare centrum. 

 

Beställare: Trafikverket 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Kontraktssumma: 15,5 mkr

Sluttid: Hösten 2018

 

 


Infra Polar

Ab Infra Polar är ett företag med omfattande kompetens när det gäller byggande av anläggningar inom infrastruktur och industri på ett verksamhetsområde som sträcker sig över hela Nordkalotten.